Energetikai tanúsítványok

Mi is az az energetikai tanúsítvány?

Az energetikai tanúsítvány egy olyan energetikai szakvélemény, melyből megtudható, hogy az épület milyen energetikai tulajdonságokkal rendelkezik.

Mikor kötelező az energetikai tanúsítvány?

JANUÁR 1-ÉTŐL AZ ALÁBBI ESETEKBEN KÖTELEZŐ:
ingatlanszakértő

Miért most rendeljen tanúsítványt?

Ki gondoskodik a tanúsítványról?

ki-gondoskodik-a tanusitvanyrol

Új építésű ingatlan esetén az építtető, adásvétel esetén az eladó, bérlés esetén a bérbe adó gondoskodik a tanúsítványról. A jelenleg érvényben lévő rendelet szerint új építésnél legkésőbb a használatba vételi engedélyezésig, adásvétel esetén a vevőnek át kell adni, tartós bérbeadás esetén a bérlőnek be kell mutatni. A tanúsítvány megmutatja, hogy valójában „mennyit fogyaszt az épületünk” általános fogyasztói magatartást feltételezve, aktuálisan az ingatlanban használt gépészeti rendszerekkel.

Hogyan készül az energetikai tanúsítvány?

A tanúsítványt az épület egészére kell kiállítani, de természetesen egy adott épületegységre – lakásra is lehetőség van elkészíteni. Meglévő többlakásos épületeknél is célszerű az épület egészére elkészíttetni, mert így az egyes lakások tanúsításra kedvezőbb ajánlatot kérhet.

Hogyan készül az energetikai tanúsítvány?

A tanúsítás menete:

 • megrendelés, a rendelkezésre álló dokumentumok egyeztetése
 • helyszíni szemle időpontjának egyeztetése
 • helyszíni szemrevételezése az ingatlannak
 • az épületszerkezetek, épületrészek fényképekkel történő dokumentálása
 • ha tervdokumentáció nem áll rendelkezésre, az ingatlan felmérése
 • helyszíni szemle jegyzőkönyv aláírása
 • tanúsítvány átadása megegyezés szerint helyen, és időben

Mit mutat meg a tanúsítvány?

A tanúsítvány megmutatja az épület energiafelhasználásának a hatásfokát, vagyis azt, hogy mennyire takarékos, vagy pazarló az épület az energiafelhasználás terén.
Az épület energetikai besorolásában szerepet játszó tényezők:
Az épületet energetikai osztályba sorolása az összesített energetikai jellemzője, és a viszonyítási alap arányának százalékban kifejezett érétke alapján történik. A skála a legkedvezőbb „A+” kategóriától a legkedvezőtlenebb „I” kategóriáig terjed.

A táblázat a háztartási gépek energiafogyasztását jelző címkére hasonlít. A tanúsítvány bevezetésétől is azt várják, – mint ami a háztartási gépek esetében már megtörtént – hogy az alacsony energiafogyasztás értékké válik, és ez megjelenik az ingatlanok árában is.
energetikai-tanusitvany

Mikor nem szükséges a tanúsítvány:

 • 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
 • Évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
 • Legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
 • Hitéleti rendeltetésű épületre;
 • Jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
 • Mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
 • Azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
 • Műhely rendeltetésű épületre;
 • Levegővel felfújt, vagy feszített – huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre.
 • Használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;
 • Ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;
 • Az épület (önálló rendeltetési egység, lakás) egy éves, vagy annál rövidebb idejű bérbeadása esetén.

Blog

Advisors

Vásárlási-bérleti tanácsadás

Ingatlant venne, vagy bérlene? Esetleg eladna, vagy bérbeadna! De televan kétellyel? Fordulojon hozzánk bizalomma!

Tovább

Adatvédelmi szakértés

DPO? - Adatvédelmi audit és szabályozás és GDPR tanácsadás vállalkozásoknak. Magánszemély képviseletet is vállalunk!

Tovább

Adótanácsadás

Adó? NAV? Brrr... Önt is kirázza a hideg? Nem szeretne aggódni egy ellenőrzés során, de mégis ismerni szeretné lehetőségeit!

Tovább
Az oldal üzemeltetője:

Advisors Ingatlanszakértő, Gazdasági és Mérnökiroda Kft.