Igazságügyi szakértői vélemény

Cégünk igazságügyi szakértői állnak rendelkezésükre abban az esetben, ha Önnek kifejezetten igazságügyi szakértőre van szükségük. Ilyen eset lehet, ha jogszabály írja elő, hogy igazságügyi szakértő szakértő bevonása szükséges.

Igazságügyi szakértőink nagy tapasztalattal készítenek szakértői véleményeket, melyeket a szakvéleményben meghatározott célra tudnak megrendelőknek felhasználni. Ha vitás esetük van, vagy jogszabályi kötelezés áll fent, akkor állunk rendelkezésükre az ingatlanokkal kapcsolatos szakértői hátterünkkel.

Ki lehet szakértő és mikor kötelező az igazságügyi szakértő peres eljárás során?

Erről a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. rendelkezik.
szakerto-alkalmazasa

300. § [Szakértő alkalmazása]

(1) Szakértőt kell alkalmazni, ha a jogvita kereteinek a meghatározásához vagy a perben jelentős tény megállapításához, megítéléséhez különleges szakértelem szükséges.
(2) Szakértőként az igazságügyi szakértőkről szóló törvény szerinti szakértőt vagy az abban meghatározott eseti szakértőt lehet alkalmazni.
(3) Törvény eltérő rendelkezése hiányában szakértő a fél megbízása vagy kirendelés alapján, indítványra alkalmazható.

maganszakertoi-velemeny

302. § [A magánszakértői vélemény]

(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik a fél a megbízása alapján eljáró szakértő (a továbbiakban: magánszakértő) által készített szakvélemény (a továbbiakban: magánszakértői vélemény) benyújtását indítványozhatja.
(2) Ha a bíróság az indítványnak helyt ad, a fél köteles a magánszakértői véleményt a bíróság felhívásában meghatározott határidőn belül benyújtani.
(3) A bizonyító fél ellenfele akkor jogosult magánszakértői vélemény benyújtását indítványozni, ha a bizonyító fél magánszakértői vélemény benyújtását indítványozza.
(4) Több bizonyító fél, illetve a bizonyító fél több ellenfele ugyanazon szakkérdés vonatkozásában csak egy magánszakértőt alkalmazhat.
(5) Kirendelt szakértő vagy más eljárásban kirendelt szakértő alkalmazásának az indítványozása esetén ugyanazon szakkérdés vonatkozásában már nincs helye magánszakértő alkalmazásának.

Ha szakértői véleményre van szüksége, keressen minket bizalommal!


  Megismertem az adatvédelmi tájékoztatót, tudomásul veszem, hogy adataim az abban foglaltak szerint lesznek kezelve.
  Az adatvédelmi tájékoztatót itt elolvashatja.

  Advisors

  Blog

  Az oldal üzemeltetője:

  Advisors Ingatlanszakértő, Gazdasági és Mérnökiroda Kft.